Xiao S - Cover OGGY Magazine                    Zhao Wei - Cover Orange Magazine           Zhang Jing Chu - Cover OGGY Magazine           Li Bing Bing - Cover OGGY Magazine
    Fan Bing Bing - Cover Stuff Magazine             Fan Bing Bing - Editorial Stuff Magazine               Aidai - Editorial Shape Magazine                    Zeng Li - Editorial Stuff Magazine
                   Han Xue - TV Series                                           Han Xue - TV Series                          Wang Wen Qin - Metropolis Magazine          Li Bing Bing- Editorial OGGY Magazine
Christy Chung/Zhōng Lìtí  SHAPE                                                      Zhang Zi Lin OGGY                                                 HUANG Yi : Editorial OGGY Magazine                   He Mei Tian : Stuff Magazine China                          
               Zhōng Lìtí  SHAPE Magazine Cover                      Zhang Zi Lin - OGGY Magazine Cover                              Liu Tao - Stuff Magazine Editorial                                    Liu Tao - Stuff Magazine Cover
Miss China Universe - Zhuo Ling & Miss China World Yan Wei
Back to Top